Vervuiling door bio-diesel. Dat probleem openbaarde zich levensgroot tijdens de Mijn-ONJ-ledentocht 2015. Tijdens het varen op knobbelig water ging het fout. Lees er alles over in de bijdrage van Bert Strengholt in de 'Bibliotheek' onder Onderhoud en Techniek.

Aart Simons is lid geworden van onze community onder lidnummer 234. Hij is de schipper/eigenaar van de ONJ-Sloep 650 met bouwnummer 1 uit 1991. Het schip heeft nog geen naam.

Welkom Aart.

Zojuist verzonden wij per mail de Nieuwsbrief juni 2015, alsmede de bijgewerkte ledenlijst. Er kwamen er behoorlijk wat onbestelbaar retour. Kreeg je hem dus niet, mail dan even je nieuwe email-adres.

Michael Joerg Dinger (lid 232) en Pieter Buiten (lid 233) werden beiden lid van onze community. De eerste heeft een Loodsboot 760 (5/1996) met de naam Dappere Dodo en Pieter een Spurt 25AK (1856/1974) die 'Sputter' heet (foto).

Mannen, welkom!

Rob op ten Noort is lid geworden van onze community onder lidnummer 231. Hij is de schipper/eigenaar van de Loodsboot 770 met bouwnummer 96 uit 2002. Het schip heet 'TUFFER'.

Welkom Rob.