Bent u op zoek naar een tweede-hands schip of andersoortig aankoopadvies, neem dan contact op met de werf via onj.nl.
Ons platform is daar niet voor bedoeld.

Peter heeft zijn 'Brik' verkocht en wel aan Sjaak Veringa. Die is gelijk lid geworden onder nummer 273. Welkom Sjaak