Nog een nieuw lid, te weten Douwe Tinga. Hij heeft een naamloze Sloep 650.

Welkom Douwe.