Bent u op zoek naar een tweede-hands schip of andersoortig aankoopadvies, neem dan contact op met de werf via onj.nl.
Ons platform is daar niet voor bedoeld. 

Wederom twee nieuwe leden:

1. Bart ten Doeschate met zijn Sloep 650 "Krêk wa'k wou!"

2. Sandra Dijksman met haar Loodsboot 760 (49/1999) met de naam "Thomasvaer".

Welkom!