Bent u op zoek naar een tweede-hands schip of andersoortig aankoopadvies, neem dan contact op met de werf via onj.nl.
Ons platform is daar niet voor bedoeld. 

Arend Schram schreef in het verleden over het reinigen van de dieseltank. Dat verhaal was benaderbaar via het forum, maar dat is uit de lucht. Vandaar deze nieuwe link. Ook bereikbaar in de rubriek 'Onderhoud en techniek' via de menukeuze Bibliotheek.

Bauke Boersma is lid geworden van onze community onder lidnummer 235. Hij is de schipper/eigenaar van de ONJ-Sloep 650 met bouwnummer 120 uit 1999. Het schip heeft nog geen naam.

Welkom Bauke.

Vervuiling door bio-diesel. Dat probleem openbaarde zich levensgroot tijdens de Mijn-ONJ-ledentocht 2015. Tijdens het varen op knobbelig water ging het fout. Lees er alles over in de bijdrage van Bert Strengholt in de 'Bibliotheek' onder Onderhoud en Techniek.

Aart Simons is lid geworden van onze community onder lidnummer 234. Hij is de schipper/eigenaar van de ONJ-Sloep 650 met bouwnummer 1 uit 1991. Het schip heeft nog geen naam.

Welkom Aart.

Zojuist verzonden wij per mail de Nieuwsbrief juni 2015, alsmede de bijgewerkte ledenlijst. Er kwamen er behoorlijk wat onbestelbaar retour. Kreeg je hem dus niet, mail dan even je nieuwe email-adres.