Tijdens de Mijn ONJ-ledentocht 2015 kregen ze er weer mee te maken: dieselvervuiling. Het verslag maakt er melding van.
Naar aanleiding van dat verslag kwam er nog het e.e.a. los. Lees hier maar....