Bent u op zoek naar een tweede-hands schip of andersoortig aankoopadvies, neem dan contact op met de werf via onj.nl.
Ons platform is daar niet voor bedoeld.

Sander Verhof werd lid van onze internetcommunity en van de besloten Facebookgroep. Hij is de nieuwe eigenaar van de Werkboot 760 (56/2000) met de naam NESCIO. Welkom Sander.

Wederom twee nieuwe leden. Dat zijn Floris en Christina Poorte. Zij zijn de eigenaars van de Loodsboot 760 (53/1999) 'Boris'. Welkom.

Margit Arts en Joost van Niekerk werden lid. Zij zijn de eigenaars van deze Werkboot 760 (met een onbekend bouwjaar/bouwnummer) met de naam "Zeppos". Op dit moment ondergaat zij een refit.

Zij werden tevens lid van de besloten Facebookgroep.

Welkom Margit en Joost!

Frans van Houten met zijn Spurt 25 AK 'Jutter' (1988) werd lid van on ze internetcommunity. Welkom Frans!

Gijsbert van Baarda werd lidnummer 345. Hij is de eigenaar van de Werkboot 770 (132/2005) met de naam "Itersum". Hij werd ook gelijk lid van de besloten Facebookgroep.

Welkom Gijsbert.