Bent u op zoek naar een tweede-hands schip of andersoortig aankoopadvies, neem dan contact op met de werf via onj.nl.
Ons platform is daar niet voor bedoeld. 

Wederom twee nieuwe leden. Dat zijn Floris en Christina Poorte. Zij zijn de eigenaars van de Loodsboot 760 (53/1999) 'Boris'. Welkom.

Margit Arts en Joost van Niekerk werden lid. Zij zijn de eigenaars van deze Werkboot 760 (met een onbekend bouwjaar/bouwnummer) met de naam "Zeppos". Op dit moment ondergaat zij een refit.

Zij werden tevens lid van de besloten Facebookgroep.

Welkom Margit en Joost!

Frans van Houten met zijn Spurt 25 AK 'Jutter' (1988) werd lid van on ze internetcommunity. Welkom Frans!

Gijsbert van Baarda werd lidnummer 345. Hij is de eigenaar van de Werkboot 770 (132/2005) met de naam "Itersum". Hij werd ook gelijk lid van de besloten Facebookgroep.

Welkom Gijsbert.

John Schrijver werd lidnummer 344. Hij is de eigenaar van de Werkboot 760 (23/1999) "Olivier". Welkom John.